ประชาสัมพันธ์ สพม.สคสส
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย" วันที่ 5 มิถุนายน 2566 (อ่าน 36) 05 มิ.ย. 66
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย" วันที่ 4 มิถุนายน 2566 (อ่าน 66) 04 มิ.ย. 66
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย" วันที่ 3 มิถุนายน 2566 (อ่าน 96) 03 มิ.ย. 66
ศูนย์ประสานงานการรับสมัครสอบ "ครูผู้ช่วย" (อ่าน 20) 03 มิ.ย. 66
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย" วันที่ 2 มิถุนายน 2566 (อ่าน 78) 02 มิ.ย. 66
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย" วันที่ 1 มิถุนายน 2566 (อ่าน 83) 01 มิ.ย. 66
ข้อพึงระวัง ! การสมัครสอบ "ครูผู้ช่วย" ปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 21) 01 มิ.ย. 66
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย" วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 (อ่าน 76) 31 พ.ค. 66
ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (อ่าน 38) 24 พ.ค. 66
แจกฟรี คู่มือคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 86) 04 เม.ย. 66
ขอเชิญร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 118) 12 ม.ค. 66
ขอเชิญร่วมงาน (อ่าน 275) 11 ก.ย. 65
พิธีไหว้ครูดนตรีนาฎศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 310) 01 ส.ค. 65
ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 526) 27 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 271) 27 ก.ค. 65
ผลการคัดเลือกประกวดคลิปวิดีโอ TikTok หัวข้อเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด (อ่าน 322) 26 ก.ค. 65
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ซ.๐๘/๖๕ การซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 376) 28 มี.ค. 65
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 332) 28 มี.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 20 มีนาคม 2565 (อ่าน 290) 23 มี.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 22 มีนาคม 2565 (อ่าน 268) 22 มี.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 21 มีนาคม 2565 (อ่าน 381) 21 มี.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 19 มีนาคม 2565 (อ่าน 215) 19 มี.ค. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 26 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 239) 26 ก.พ. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 25 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 237) 25 ก.พ. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 24 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 230) 24 ก.พ. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 23 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 257) 23 ก.พ. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 22 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 248) 22 ก.พ. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 21 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 210) 21 ก.พ. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 20 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 214) 20 ก.พ. 65
รายงานสถานการณ์ COVID-19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 19 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 236) 19 ก.พ. 65