รางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับประเทศในการประกวด อย.น้อย bright spot จากโรงเรียนอย.น้อยทั่วประเทศจำนวน 33 โรงเรียน
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับประเทศในการประกวด อย.น้อย  bright spot จากโรงเรียนอย.น้อยทั่วประเทศจำนวน 33 โรงเรียน โดยมี ครูณัฐภษร พสุสิทธิพงษ์ เป็นผู้นำเสนอผลงาน ชมรม อย.น้อยโรงเรียนสทุทรสาครวิทยาลัย ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาผู้จัดการประกวดในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้อำนวยการ ดร.ประพจน์   แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม รองรัฐกรณ์ อาศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ผู้ช่วยณัฐพงษ์ วีระชุนย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครูและแกนนำ อย.น้อยทุกท่าน ขอบคุณทุกเครือข่ายและผู้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมโครงการ อย.น้อยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยทุกภาคส่วน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2564,11:35   อ่าน 836 ครั้ง