ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องโสตทั
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,16:48   อ่าน 19 ครั้ง