ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม หลังเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2565,17:06   อ่าน 43 ครั้ง