ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางขวัญเกื้อ แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมหลังเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเฉ
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,17:18   อ่าน 48 ครั้ง